Köpvillkor

1.ALLMÄNT

1.1. Baurocs webbshop https://webhop.bauroc.se (nedan kallad Webbshoppen) administreras av och beställningar gjorda i webbshoppen hanteras av företaget Nordisk Fasad Konstruktion AB (org. nr. 556952-8010, momsregistreringsnummer SE556952801001), adress Norra Stånggatan 7, 58273 Linköping.

1.2. Föreliggande användarvillkor reglerar de rättsförhållanden som uppstår mellan Nordisk Fasad Konstruktion AB (nedan kallad Säljaren eller NFK) och personen som gör ett köp (köparen) i Webbshoppen.

1.3. Förutom föreliggande villkor regleras de rättsförhållanden som uppstår vid försäljning av produkter via Webbshoppen av svenska lagar.

1.4. Säljaren kan ändra Webbshoppens användarvillkor samt priser på produkter och tjänster. Information om ändringar ges i Webbshopmiljön. För varje affärshändelse gäller de villkor och priser som gäller vid den tidpunkten när affärshändelsen äger rum.

1.5. Alla produktbilder har endast illustrativ syfte.

2. PRIS

2.1. Information om varan anges i Webbshoppen i direkt anslutning till varan och alla priser anges inklusive moms 25 %.

2.2. Produktens pris anges i Webbshoppen i direkt anslutning till produkten. Där tillkommer fraktavgift för leveransen om inget annat anges vid betalningstillfället. Fraktavgift för leveransen beror på Varan och leveranssättet samt leveransadressen. Fraktavgiften visas när Köparen gör sin beställning.

2.3. Säljaren har rätt att häva köpet och inte leverera produkten till Köparen om fel produktpris har angetts i Webbshoppen av misstag som ligger avsevärt under marknadspriset. Vid sådant fall återbetalar Säljaren det belopp som Köparen har betalat för produkten.

3. BESTÄLLNING

3.1. För att göra en beställning läggs önskade produkter i kundvagnen. Därefter fylls begärda uppgifter i och en passande leveransmetod väljs.

3.2. I kundvagnen kan produkter och produktantal ändras och tas bort tills man har betalat för Beställningen.

3.3. När man slutför beställningen visas slutpriset som måste betalas via banklänken eller annan betalningslösning som Webbshoppen erbjuder.

3.4. Avtalet träder i kraft fr.o.m. att beloppet har kommit Säljaren till handa på dennes bankkonto.

3.5. Säljaren skickar en beställningsbekräftelse till den av Köparen angivna e-postadressen. Om inget meddelande visas i inkorgen ber vi kunden alltid att kontrollera om meddelandet kan ha hamnat bland skräppost (engelska junk mail).

3.6. Säljaren har rätt att träda ifrån avtalet om beställda produkter inte kan levereras på grund av att varorna är slut eller av annan anledning. Säljaren meddelar Köparen därom snarast möjligt och återbetalar beloppet för de olevererade varorna (inkl. fraktavgiften) utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från att meddelandet skickades.

4. BETALNING

4.1.  Köparen betalar för varorna beställda från Webbshoppen 100 % i förskott.

4.2. Betalning sker via banklänken eller annan betalningslösning som erbjuds i Webbshoppen.

4.3. Alla betalningar sker i en säker betalningsmiljö utanför Webbshoppen. Säljaren saknar åtkomst till Köparens bank- och/eller kreditkortsuppgifter.

4.4. Webbshoppen erbjuder inte möjligheter för senare betalning mot faktura eller avbetalning.

5. LEVERANS

5.1. Webbshoppen levererar produkter endast inom Sverige.

5.2. Produkterna levereras enligt den leveransmetod som Köparen har valt.

5.3. Leveranskostnader betalas av Köparen och aktuell prisinformation visas vid varje leveransalternativ.

5.4. Utleverans av varor sker under alla vardagar, som regel näst följande vardag efter beställning, dock senast inom fem vardagar efter att beställningen har bekräftats och betalning har skett via Webbshoppen. Vid undantagsfall har Säljaren rätt att leverera varorna senast inom 45 kalenderdagar. Detta gäller för specialbeställningar.

5.5 Om Köparen har valt leveransalternativet "Hämtar själv" måste tidpunkten för när Produkterna hämtas avtalas i förväg via telefon 013-4655055. NFK:s hämta själv lager ligger i Linköping på Karebygatan 6. Varorna kan hämtas på vardagar 9:00 - 15:00.

6. ÅNGERRÄTT, RETURNERING OCH BYTE AV VAROR

6.1. Köparen har rätt att ångra köpet inom 14 kalenderdagar genom att skicka en skriftlig ångeranmälan till Säljaren med följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Kontouppgifter
 • Beställningsdatum
 • Leveransdatum
 • Benämning på varan som returneras
 • Orsak till varför varan returneras

 

6.2. Ångeranmälan ska skickas till e-postadress info@nfk.se eller postadress BOX 250, 581 02 Linköping, senast inom 14 kalenderdagar efter att varorna har levererats. Säljaren bekräftar mottagning av ångeranmälan genom ett meddelande till Köparen.

6.3. Produkten måste returneras tillsammans med alla köpehandlingar. Alla etiketter samt skyddande föremål (t.ex. skyddsplast, fuktabsorberande medel, plastfickor mm) som hörde till produkten och som inte hindrar en att se eller prova produkten måste finnas kvar hos produkten som ska returneras.

6.4. För att kunna nyttja 14 dagars ångerrätt får inte varan som ska returneras vara i sämre skick än vid leveranstillfället. Säljaren har rätt att sätta ned det återbetalningsbara beloppet med det belopp som motsvarar varans värdeminskning. Säljaren har rätt att vägra ersätta varukostnaden om den returnerade varan är i sådant skick att den har blivit osäljbar.

6.5. Köparen är förpliktad att returnera varan till Säljaren inom 14 kalenderdagar från inlämnande av ångeranmälan. Varan ska returneras till NFK:s lager på adress Karebygatan 6, 58273 Linköping.

6.6 Returnering av produkter och/eller byte av produkter som är behäftade med fel sker kostnadsfritt, förutom kostnader för returfrakt som betalas av Köparen. Om produkten som har levererats till Köparen är behäftad med fel betalas kostnader för returfrakt av Säljaren.

6.7. Säljaren återbetalar alla belopp som Köparen har betalat för den returnerade varan enligt avtalet, inkl. fraktkostnader, utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från att ha mottagit ångeranmälan.

6.8. Säljaren ansvarar inte för den returnerade produkten förrän Säljaren har tagit emot den.

6.9. Säljaren har rätt att häva köpet och begära tillbaka varan från Köparen om fel pris har angetts i Webbshoppen av misstag som ligger avsevärt under marknadspriset.

7. REKLAMATIONSRÄTT

7.1. Vid upptäckande av fel eller brister på produkten åtar Köparen sig att reklamera det utan dröjsmål, dock senast inom 2 månader från att ha upptäckt felet, genom att lämna in en skriftlig reklamation till Säljarens e-postadress info@nfk.se eller postadress BOX 250, 581 02 Linköping.

7.2. Om produkten är behäftad med fel eller brister har Köparen rätt att begära produktens reparation eller byte mot en felfri produkt eller rätt att returnera produkten på Säljarens bekostnad.

7.3. Köparen har rätt att begära nedsättning av produktens pris eller returnering av produkten och återbetalning av betalda belopp om:

 • Säljaren inte kan reparera eller byta produkten eller
 • Säljaren inte lyckas att reparera eller byta produkten eller
 • Säljaren inte har åtgärdat felet eller bristen på produkten inom rimlig tid.

 

7.4. Vid returnering av en produkt som är behäftad med fel eller brister återbetalas alla belopp som Köparen har betalat för produkten, inkl. fraktkostnader, till det av Köparen angivna bankkontot senast inom 14 dagar. Säljaren har rätt att dröja med återbetalning tills Köparen har returnerat produkten.

7.5. Säljaren ersätter inte Köparens kostnader vid fel eller brister på produkten och åtar sig inte ansvar för dessa om:

 • Produktens värde har minskat/produkten har skadats på grund av Köparen;
 • Fel eller brister har uppstått på grund av oegentlig användning av produkten;
 • Produktens värde har minskat på grund av naturligt slitage vid normal användning;
 • Ingen kopia av köpehandlingen har inlämnats.

 

7.6. Ifall meningsskiljaktigheter uppstår mellan Köparen och Säljaren angående fel eller brister på produkten har Säljaren rätt att lämna in en reklamation till Säljaren skriftligt eller på ett sätt som går att återges skriftligt. Reklamationen måste innehålla Säljarens namn och kontaktuppgifter, reklamationsdatum, beskrivning av felet eller bristen på produkten samt önskad lösning. Säljaren svarar på Köparens reklamation skriftligt eller på ett sätt som går att återges skriftligt inom 14 kalenderdagar. Om Köparen har några klagomål angående Webbshoppen ska dessa skickas till e-postadressen info@nfk.se.

7.7. Om Köparen och Säljaren inte lyckas nå en överenskommelse i tvistefrågan har Köparen rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämden (ARN) för att lösa tvisten utanför domstol. För handläggningsvillkor och formulär för anmälan se här: https://www.arn.se. ARN är behörig att pröva tvister som grundas på avtalsförhållandet mellan Köparen och Säljaren. Nämnden handlägger Köparens klagomål kostnadsfritt. Tvister prövas hos ARN utifrån svenska lagar. Köparen kan även vända sig till EU:s plattform för lösning av konsumenttvister https://ec.europa.eu.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

8.1. Personuppgifter behandlas i englighet med Webbshoppens integritetspolicy.